CMS för dummies

Vad är ett CMS? En central och självklar term i vår bransch, men samtidigt ett begrepp som många inte förstår. Här kommer en något förenklad förklaring.


CMS står för Content Management System. Enkelt uttryckt är det ett redskap som gör det enkelt att uppdatera texter och bilder på en hemsida. Egentligen behöver det inte bara handla om webb, men det är oftast det vi menar.

Användaren loggar in CMS:et i ett webbaserat gränssnitt, ett så kallat backend. Här kan man till exempel lägga till sidor, nyheter eller annat innehåll och publicera på siten. Man kan naturligtvis även editera redan befintligt innehåll.

En annan viktig princip med ett CMS är att olika användare ska kunna ha tillgång till systemet för att kunna arbeta med innehåll på hela eller delar av siten. Vad en användare har tillgång till, eller får göra bestäms och sätts av systemadminstratören.

Men CMS:et är också det ramverk som hemsidan är byggd på. I det ramverket finns färdig funktionalitet som hemsidan kan använda. Hur detta ser ut varierar mellan olika CMS. Det här underlättar utvecklingen av en hemsida, då man inte behöver börja från scratch.

Det finns idag en mängd olika CMS att välja mellan, i öppen eller licensierad källkod. Pixelants hus-CMS heter TYPO3 och bygger på öppen källkod. Wordpress är världens mest använda CMS. 

Så gott som alla företag idag har hemsidor med CMS.

Vill du veta mer?