Gertrud lämnar webben och blir större inom film

Pixelant tar över produktionsbyrån Gertruds webbverksamhet. Gertrud i Helsingborg har drivit webbutveckling som affärsområde vid sidan av film och illustrationer. I och med detta flyttas en designer från Helsingborg till Pixelant i Malmö.

Ett partnerskap

Uppgörelsen innebär att Pixelant tar över Gertruds webbkunder, däribland Dreamwork, CC Höganäs och LBS ljud och bildskola som är en del av Academedia. Ambitionen är också att Gertrud ska finnas som en resurs för Pixelants kunder. Uppgörelsen med Pixelant beskrivs som både en affärsuppgörelse och ett partnerskap. Bland Gertruds filmkunder finns idag IKEA, ABB, Lunds kommun, Findus och Norska vägverket.

Konkurrensfördelar

Pixelant satsade från starten mer på webbprogrammerare än på webbdesigners. Robert Lindh är Pixelants vd och grundare och övertagandet av Gertruds webbproduktion ser han som en marknads- och konkurrensfördel.

  • Gertruds webbkunder stärks genom att ha sin webb i händerna på ett renodlat webbolag som går i spetsen för branschen, och våra befintliga kunder får tillgång till den kompetens där Gertrud är starkast, säger han.

Utveckla lönsamhet

Affärsuppgörelsen låter var part fokusera på sin kärnverksamhet och således beräknar man kunna utveckla lönsamheten i bägge bolag.

  • Vi har under en längre tid letat efter rätt företag som vi med förtroende kan lämna över våra webbkunder till. Pixelant har samma vision som vi om hur man utvecklar webb. Det gör att det känns både bra och tryggt att lämna över våra kunder till dem, fortsätter Anders Larsson.

Pixelant, som är en del av Davidhallsgruppen, har fler än 41 medarbetare och finns i flera länder. Bland Pixelants kunder märks bland andra Sydsvenskan, Meda, TePe och UNHCR.

För mer information tveka inte att kontakta:

Anders Larsson – anders@remove-this.gertrud.se tfn  +46 733 21 00 99 gertrud.se

Robert Lindh –  robert@remove-this.pixelant.se tfn  +46 760 01 25 61 pixelant.se

Vill du veta mer?