Gömt ROI i DAM (Digital Asset Management)

För att räkna ut ROI för en DAM-investering är det många organisationer som räknar på tiden varje anställd sparar i söktid per dag. Således får man fram den kostnad företaget sparar.

 

QBank Co har dock sett och vill tipsa om att det det finns många fler faktorer som påverkar vid uträkning av ROI för en lyckad DAM-implementation.

Läs mer om det gömda ROI:t i DAM i QBank

Vill du veta mer?