TYPO3 Inc: the new company behind the TYPO3 Association

Efter en omröstning den 6 april röstade medlemmarna i TYPO3 med stor majoritet ja till ett genomförande av TYPO3 Inc. Med andra ord kommer bolaget vara helägt av TYPO3 Association.

 

Ett företag som kommer att påskynda utvecklingen av TYPO3 CMS, förbättra den internationella marknadsföringen av produkten, och stärka den ledande positionen av detta Enterprise Content Management-system med öppen källkod.

Under nästkommande månader kommer ett team bestående av Matthias Schreiber, Benni Mack och Alain Veuve att skapa nya bolaget och lägga grunden. 

Read the original post here 

Ah, yes.. an interesting headline, but it’s true. After the voting on the 6th of april the members of the TYPO3 Association voted massively in favor of the execution of the plans regarding the TYPO3 Inc. Or better said the founding of a company fully owned by the TYPO3 Association.

A company that will speed up the development of TYPO3 CMS, improve the (international) marketing of the product, and strengthen the leading position of this open source enterprise content management system.

The next couple of months a team consisting of Matthias Schreiber, Benni Mack and Alain Veuve will found the new company and lay the foundation for this startup. Many ideas have already been defined and can be found in the business presentation at slideshare: Business model , and in the news article at: TYPO3 Inc. Draft Business Plan 

Vill du veta mer?